lady-justice-677945_960_720
Právní úspěch proti uhelné elektrárně v Jihoafrické republice

 

 

Jihoafrická vláda prohrála první soudní spor ohledně klimatických změn poté, kdy vrchní soud rozhodl o plánech na novou uhelnou elektrárnu. Je to poslední z přílivu mezinárodních klimatických právních sporů. Vrchní soud v North Guateng rozhodl 8. března ve prospěch organizace Earthlife Africa, která se zabývá environmentální spravedlností.

 

Soud rozhodl o stížnosti proti environmentálnímu povolení nové uhelné elektrárny Thabametsi, které vydalo ministerstvo životního prostředí. Podle soudu nebyly při vydání povolení dostatečně zohledněny dopady projektu na změny klimatu. V Jižní Africe se jedná o první klimatický soudní spor.

 

Organizace Earthlife Africa podala žalobu proti postupu ministra životního prostředí Molewa, který zamítl stížnost proti udělení povolení pro navrhovanou uhelnou elektrárnu Thabametsi v Limpopo. Povolení bylo uděleno Ministerstvem životního prostředí, přestože neprovedlo ucelené hodnocení této nové uhelné elektrárny na životní prostředí.

 

Soud ministerstvu nakázal znovu přehodnotit stížnost, brát v potaz úplné hodnocení vlivů na klimatickou změnu a všechny obdržené námitky veřejnosti. Rozsudek dává jasně najevo, že ministerstvo by mělo důkladně zvážit dopady navrhované uhelné elektrárny na klimatickou změnu, ještě předtím než může vydat povolení k výstavbě.

 

Makoma Lekalakala z Earthlife Africa prohlásil: „Vítáme tento rozsudek, který posílá jasné poselství vládě a všem developerům navrhujícím projekty s potenciálním významnými dopady na klimatické změny v Jižní Africe, že povolení ke stavbě nelze takovým projektům udělit bez řádného posouzení dopadů na změnu klimatu. Jihoafrická republika je země s nedostatkem vody a Waterberg, kde by byla elektrárna umístěna, je obzvláště suchá oblast. Klimatické dopady jsou velkým tématem pro komunity a farmáře, kteří závisejí na omezených zdrojích vody.“

 

Advokát Centra pro environmentální právo Nicole Loser poznamenal: „Hodnocení dopadů na klimatickou změnu vyžaduje mnohem více než jen vyhodnocení emisí z projektu. Klimatická změna bude mít významný dopad na dostupnost vody a povede k extrémním povětrnostním událostem, jako jsou záplavy a sucha. Jsme velmi potěšen, že soud vyhodnotil potřebu hodnotit příspěvek a náklady této elektrárny k těmto dopadům.“

 

Skupiny a organizace GroundWork, Earthlife Africa a Centrum pro environmentální právo tvoří kampaň Life After Coal/Impilo Ngaphandle, která má za cíl odradit od investic do nových uhelných elektráren a dolů, urychlit odepsání jihoafrické uhelné infrastruktury a umožnit přechod na obnovitelné zdroje energie.

 

Rozsudek přichází krátce po zlomovém klimatickém případu rozhodnutém v únoru v Rakousku. Rakouský soud zablokoval rozšíření mezinárodního letiště ve Vídni, protože vzrůst uhlíkových emisí, které by třetí runway vygenerovala, je v rozporu se závazky Rakouska ke klimatické změně. Rakouské rozhodnutí nejen odráží kontroverze okolo rozšiřování letišť ve Velké Británii a Francii, ale je také posledním příkladem z množících rozsudků, které po celém světě usměrňují vláda k tomu, aby zastavily vzrůstající globální teploty.

 

Klimatické případy plní soudní síně v Evropě, Severní Americe i Asii. Některé žaloby se zaměřují na nedostatečnou politiku snižování emisí oxidu uhličitého (jako ve Spojených státech, na Novém Zélandu, v Belgii a ve Švýcarsku), zatímco jiné vzdorují jednotlivým projektům, které mají potenciálně katastrofické důsledky pro klima (jako v Norsku a v Rakousku). V Pákistánu, kde zvyšující se teploty již ohrožují životy a živobytí lidí, soud rozhodl ve prospěch farmářů, kteří argumentovali, že jejich práva na život a důstojnost byla ohrožena z důvodu nedostatečné klimatické politiky vlády.

 

Žaloba se stala významnou strategií ve chvíli, kdy vlády selhávají v naplňování svých klimatických slibů, potvrzených naposled v Pařížské dohodě. Současné závazky ke snížení emisí by vedly k oteplení o 3,2 °C oproti před-průmyslové úrovni, což je výrazně více než dohodnutý cíl 2 °C a pravděpodobně by to vedlo k radikální proměně životních podmínek na Zemi.

 

Krom upozorňování na závazky vlád k ochraně svých občanů před předvidatelným ohrožením, mají tyto případy značnou výhodu ve zviditelňování faktů o klimatické změně pro veřejnost. Tyto fakta uvádějí, že klimatická změna je skutečná, že je způsobena lidskou aktivitou, že dramaticky ovlivní všechny regiony světa, a že je mnohem úspornější jednat teď než později. Přestože může být pro politiky výhodné zastírat tyto skutečnosti, je pro ně mnohem obtížnější vytvořit důkazy, kterými by svou pozici obhájili u soudu.

 

Zdroje

 

Victory in SA’s first climate change court case!

 

Kopie rozsudku zde

 

Soudní příkaz zde

 

South Africa: Legal Victory Against Proposed Coal-Fired Power Station

 
Komentáře


sedm + 3 =

Nadcházející události
  • Nenalezeny žádné události
AEC v1.0.4 Více chystaných událostí
Spolupracujeme

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Počasí
Dnes 19.11.2017 20.11.2017
It is forcast to be Partly Cloudy at 7:00 PM CST on November 18, 2017
Polojasno
9°C / -3°C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CST on November 19, 2017
Jasno
13°C / 1°C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM CST on November 20, 2017
Jasno
14°C / 2°C