Čtvrtinu tweetů o klimatické krizi tvoří roboti   


16.05.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Diskuse o klimatické změně na sociálních sítích je vyvářena armádou automatizovaných softwarových robotů. Nová analýza odhalila, že celá jedna čtvrtina všech příspěvků o klimatické změně na sociální síti Twitter je vytvářena armádou automatizovaných robotů. S touto informací přišel v únoru deník Guardian.

Vysoká aktivita softwarových robotů na Twitteru narušuje on-line diskusi týkající se klimatické krize, protože obsahuje mnohem více popírání klimatické vědy, než by tomu bylo v přirozeném stavu. Výzkumníci provedli analýzu několika milionů tweetů v období, kdy Donald Trump oznámil odstup Spojených států od Pařížské klimatické dohody. Průzkum zjistil, že softwarový roboti mají tendenci podporovat dezinformace a dávat za pravdu americkému prezidentovi v jeho proti‑klimatické kampani.

Softwaroví roboti - tzv. bots - jsou typem softwaru, který je naprogramován na automatické vytváření obsahu, sdílení obsahu nebo hodnocení obsahu sociálních sítí. Závěry analýzy dokládají dopad softwarových robotů v sociálních sítích na posilování klimaticky popíračských obsahů včetně podpory odstoupení od Pařížské dohody americkým prezidentem.

Během průměrného dne bylo 25 % všech klimatických tweetů vytvořeno uvedeným typem automatizovaného softwaru. V určitých tématech byl tento podíl ještě významnější. Boti byli odpovědní za 38 % tweetů obsahující falešnou vědu a 28 % tweetů týkajících se ropné společnosti Exxon. Naopak tweety, které by mohly být označeny jako klimatický aktivismus, byly vytvořeny automatickým softwarem jen zřídka s výskytem zhruba 5 %. Závěry analýzy naznačují, že softwarový roboti jsou neúměrně aktivní v podpoře Trumpových vyjádření a v popírání klimatické vědy.

Analýzu klimatických tweetů a jejich produkci softwarovými roboty provedla Brown University. Thomas Marlow, který analýzu prováděl, tvrdí, že výzkum započal, protože on a jeho kolegové již dlouho přemýšleli nad tím, proč na sociálních sítích převládá popírání něčeho, na čem panuje vědecký konsenzus.

Vědci analyzovali šest a půl milionu tweetů zveřejněných v období měsíc před a po 1. červnu 2017, kdy Donald Trump oznámil odstup Spojených států od Pařížské dohody. Tweety byly roztříděny do tématických kategorií. K tomu posloužil nástroj s názvem Botmeter, který byl vyvinut na Indiana University k určení, zda byl tweet vytvořen automatizovaným softwarem. Velká aktivita softwarových robotů v souvislosti s klimatickou krizí je patrná v den, kdy Trump odstoupení oznámil. Automaticky vytvořené tweety se během několika dnů zvýšily z několika stovek na více než 25 000 za den.

Přestože Trump prohlásil, že přijímá vědecké závěry o tom, že planeta se ohřívá, dál šíří dezinformace o klimatické krizi. Známý je především jeho výrok, že se jedná o "čínský hoax". Jeho administrativa také odstranila všechna opatření pro snižování emisí skleníkových plynů včetně emisních norem pro automobily a omezování uhelných elektráren.

Analýze se však nepovedlo jednoznačně identifikovat konkrétní subjekty nebo zájmové skupiny, které stojí za armádou softwarových automatů, ani zjistit jejich reálný dopad na debatu o klimatické změně. Řada podezřelých botů, které zpochybňují klimatickou vědu, má na Twitteru velké množství followerů. Jeden z nich @sh_irredeemable, který se na skóre Botometru řadí velmi vysoko, v prosinci napsal „Zmiz Greto!“ s odkazem na švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Účet má téměř 16 000 sledujících.

Další podezřelý účet, @petefrt, má téměř 52 000 sledujících a opakovaně popírá vědecké poznatky. "Procitněte, CNN dogma klimatické změny je náboženství, ne věda," uveřejnil na svém účtu loni v srpnu. Další tweet z listopadu vyzývá k odstranění Pařížské dohody ve znění: „Odmítněte budoucnost vybudovanou globalisty a evropskými melouny“.

Twitterové účty šířící klimatické dezinformace mohou navíc využívat placenou propagaci. Přestože Twitter neumožňuje propagaci obsahů, které jsou politickou nebo tabákovou reklamou, umožňuje propagovat informace o klimatické krizi nezávisle na jejich pravdivosti.

Výzkum internetových blogů z loňského roku zjistil, že klimatické dezinformace se často rozšiřují kvůli představě, že je takový názor sdílen mnoha dalšími uživateli. Čím více se na sociálních sítích vyskytuje klimaticky popíračský obsahu, tím pravděpodobněji si jejich uživatelé myslí, že existují názorové rozpory o klimatické vědě. Je ovšem problematické kvantifikovat vliv tohoto cíleného dezinformačního obsahu.

Psychologické výzkumy v minulosti prokázaly, že pokud jsou lidé vystaveni dezinformacím, nechají se často uvést v omyl. Nejen že dezinformace mnoho lidí přesvědčí, ale již pouhá existence dezinformací na sociálních sítích způsobuje, že lidé nedůvěřují vědeckým informacím nebo se od nich odchylují.

Zdroje

Revealed: quarter of all tweets about climate crisis produced by bots

Čtvrtinu tweetů o klimatické krizi vytvářejí botiKomentáře