Dle červeného seznamu hrozí vyhynutí 26 tisícům druhů   


24.02.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Více než 26 tisíc druhů organismů je v současnosti ohroženo vymizením. Jedná se o závěr posledního hodnocení světového přírodního bohatství v rámci červeného seznamu. Dokládá to, že planeta vstupuje do šesté vlny masového vymírání. Nová zpráva rozšířila seznam ohrožených druhů, který sestavuje Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN). Ve svém hodnocení odhalila narůstající riziko pro světovou faunu a flóru.

Devadesát druhů, které bylo již dříve v seznamu uváděno, se přesunulo do vyšší kategorie ohrožení. Mezi nimi se nachází například vzácná malajská ropucha Ansonia smeagol, po níž byl pojmenován Glum v Pánu prstenů, a která trpí znečištěním v důsledku turismu. Dále se to týká dvou druhů japonských žížal, které jsou ohroženy ztrátou stanovišť, agrochemikáliemi a radioaktivním spadem po jaderné nehodě ve Fukušimě. Dále je více ohrožen australský ještěr ze skupiny scinků Techmarscincus jigurru, kterému se na vrcholku nejvyšší hory v Queenslandu v důsledku změn klimatu ještě zmenšilo stanoviště možného rozšíření.

Ohrožení se ovšem neomezuje jen na vzdálené bytosti s exotickými jmény. Vědci varují, že ztráta biologické rozmanitosti je ještě větší hrozbou než změna klimatu, protože narušuje schopnost země poskytovat lidem čistý vzduch, vodu, potraviny a také stabilní klimatické podmínky. Tvůrci červeného seznamu tvrdí, že nejnovější poznatky prokazují nebývalý tlak na biologickou rozmanitost.

"Vše posiluje hypotézu, že se přesouváme do období, kdy vymírání probíhá mnohem rychleji než je jeho přirozená míra. Ohrožujeme přímo systémy podporující udržování života na planetě a riskujeme budoucnost mnoha druhů organismů," řekl Craig Hilton-Taylor, vedoucí oddělení červeného seznamu IUCN v Cambridge. "Nyní je stále ještě příležitost jednat - máme nástroje a znalosti k tomu, co je třeba udělat, ale potřebujeme nyní všechny lidi, vlády, soukromý sektor a občanskou společnost, aby zvýšili opatření, která zabrání úbytku a ztrátě druhů".

Částečný nárůst v počtu ohrožených druhů je způsoben soustavným rozšiřováním počtu sledovaných druhů. Červený seznam IUCN je sestavován ve spolupráci s tisíci odborníků z celého světa. Nyní zahrnuje celkem 93 577 druhů, z nichž je 26 197 zařazeno v kategorii "zranitelné", "kritické ohrožené" nebo "ohrožené". Loňský rok bylo šest druhů prohlášeno za vyhynulé, což rozšířilo seznam vyhynulých druhů na 872.

Mezi poklesy početnosti, kterým se dalo snadno předcházet, je případ kaloně mauricijského, který se posunul z kategorie zranitelný do kategorie ohrožený poté, co vláda Mauriciu provedla odlov na žádost pěstitelů ovoce, kteří tvrdili, že kaloni jedí jejich úrodu. IUCN nyní spolupracuje s oběma stranami, aby nalezl kompromis umožňující obnovu druhu, aniž by současně ohrožoval živobytí místních lidí.

V Karibiku se nachází malá populace hlodavce Geocapromys brownii, která je fragmentována rozšiřováním osad. Kvůli tomu je mnohem obtížnější, aby se tito malý savci úspěšně rozmnožili. Riziko pro tyto hlodavce je ještě zvyšováno výskytem psů a koček. Je to doklad toho, jak lidstvo a několik domestikovaných zvířat decimují jiné druhy. Nedávný průzkum ukázal, že 7,6 miliardy lidí žijících na zemi představuje jen 0,01% všech živých bytostí, přesto však již způsobily ztrátu 83 % všech divokých savců a poloviny rostlinstva, zatímco domácí a hospodářská zvířata jsou na vzestupu.

Zdroje

More animal species under threat of extinction, new method shows

Hundreds of endangered animals at risk of extinction as authorities fail to crack down on wildlife trade

Red list research finds 26,000 global species under extinction threatKomentáře