Indie plánuje nové uhelné doly   


24.08.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Podle nového plánu národní soběstačnosti by dle indického premiéra Narendra Modiho mělo dojít v několika ekologicky citlivých lesních oblastech k otevření 40 nových uhelných dolů. Cílem zmíněného plánu indického premiéra má být snížení importu a podpora ekonomiky po omezeních souvisejících s pandemií covid-19. Mezi oblastmi určenými pro těžbu jsou rozsáhlá území lesa Hasdeo Arand ve středo-indickém státě Čhattísgarh. Les doslova stojí na pěti miliardách tun uhlí.

Uhelný průmysl je v Indii ve vlastnictví státu a plánovaná aukce nových uhelných projektů by měla vytvořit privátní uhelný sektor. Mezi těmi uchazeči o těžbu jsou indičtí průmysloví giganti, kam patří společnost Adani indického miliardáře Gautama Adaniho, který provozuje největší uhelné elektrárny v Indii a má úzké vazby na Modiho.

Aukce uhelných projektů je kontroverzní nejen na komunální, ale také na celonárodní politické úrovni. Nejméně sedm uhelných polí určených k dražbě bylo již dříve pro těžbu zablokováno, protože se rozprostírají na ekologicky významném území. Zhruba 80 % plánovaných uhelných dolů by se navíc mělo rozprostírat na území, které je domovem původních komunit, a které je pokryto hustým lesním porostem. Vlády čtyř indických států - Západní Bengálsko, Maháráštra, Džhárkhand a Čhattísgarh - napsali premiérovi Modimu nesouhlasná právní stanoviska.

Pan Amra jeden z vesnických vůdců domorodých obyvatel, kteří premiérovi Modimu zaslali požadavek na zastavení aukce uhelných polí v Hasdeo Arand, řekl: „Pokud by mi vláda dala možnost vzdát se svého života výměnou za to, že se v lese už nic dít nebude, neváhal bych ani vteřinu.“ Pan Amra byl již v minulosti svědkem environmentální devastace způsobené povrchovým uhelným dolem. V roce 2011 byly na okraji lesa dotěženy dva rozsáhlé povrchové doly, které své okolí obtěžovaly znečištěním, kouřem a hlukem. Tentokrát má ale být zničeno pět vesnic a vysídleno více než 6 000 převážně domorodých lidí, dále by měly kvůli dolům a související dopravní infrastruktuře padnout tisíce hektarů lesa.

"Pokud dojde k další těžbě, všechno se změní. Budou zničeny přírodní zdroje. Náš způsob života zmizí. Všechno bude ohroženo,“ řekl pan Amra. "Jsme lidé žijící v kmenech, nemůžeme odejít a žít ve městech. Žádné množství peněz nám to nemůže vynahradit. Na světě neexistuje les, jako je tento. Pokud bude jednou vykácen, nemůže být již nikdy nahrazen."

Zatímco vlády po celém světě po ekonomickém pádu v důsledku opatření proti pandemii covid-19 směřují k zelené obnově, Indie uvádí fosilní paliva jako klíčová ve své strategii, jak ekonomicky krizi překonat.

S obsahem 45 % popelovin je indické uhlí jedno z nejšpinavějších na světě, proto je také velmi nepravděpodobné, že by se příliš vyplácalo exportovat ho na mezinárodní trh. Stejně tak mnoho velkých indických průmyslových provozů nemůže toto palivo využívat, což znamená, že ho tyto podniky budou muset stále dovážet ze zahraničí.

Je zde také otázka nezbytnosti. Zatímco Indie je druhým největším spotřebitelem uhlí na světě a ročně ho dováží 247 milionů tun, v příštích pěti letech se očekává, že poptávka po elektřině v Indii v důsledku pandemie klesne až o 15 %. Středisko pro výzkum energie a čistého vzduchu (Centre for Research on Energy and Clean Air) tento týden dospělo ve svém reportu k závěru, že současné indické státní uhelné doly mají kapacitu produkovat o 20 % více uhlí, než je očekávaná poptávka v roce 2030.

Ekologičtí aktivisté zase pochybují o tom, že by nešlo Indii odstavit od dodávek zahraničního uhlí postupným zvyšováním investic do domácích obnovitelných zdrojů energie, jako je sluneční. Nedávno byla spuštěna největší asijská solární elektrárna, která leží v indickém státě Madhya Pradesh. Navíc Indie produkuje nejlevnější sluneční energie na světě, přičemž náklady na výstavbu nové solární elektrárny jsou o 14 % nižší než náklady na nové uhelné elektrárny. Podle odhadů by v Indii mohlo odvětví solární energie vytvořit do roku 2022 až 1,6 milionu nových pracovních míst, což je mnohem více, než by vytvořil uhelný sektor.

Odpůrce nových uhelných dolů je také bývalý indický ministr životního prostředí Jairan Ramesh. Ten napsal Modimu dopis, ve kterém uhelnou aukci odsuzuje. Ramesh ve své kritice tvrdí, že je rozhodování ovlivňováno pod tlakem uhelné společnosti Adani. Tato společnost již uzavřela smlouvu na provozování dvou dolů, které se v současnosti otevírají v oblasti lesa Hasdeo Arand. Společnost se již léta snaží těžební operace v lese rozšířit. Údajně také nabízí mikroúvěry místním kmenovým obyvatelům, aby získala jejich podporu.

Zdroje

India approves 41 coal mines amid environmental concerns

India’s plan to revive its flailing economy by boosting coal production is deeply flawed

Coal Ministry's go-ahead for 100% supply to thermal power units by CIL

India plans to fell ancient forest to create 40 new coalfieldsKomentáře