Nákupem biopotravin můžete ochránit mizející hmyz   


17.02.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Nákup biopotravin je jednou z věcí, kterou mohou lidé dělat, aby omezili celosvětové masivní vymírání hmyzu, tvrdí významní představitelé vědecké komunity. Dalším krokem pak je požadovat politická opatření ke snížení používání pesticidů na konvenčních farmách.

Intenzivní zemědělství a používání pesticidů jsou hlavní příčinou poklesu populace hmyzu, na což minulý týden upozornila řada světových, ale i českých médií. Vymizení hmyzu by mohlo způsobit "katastrofický kolaps přírodních ekosystémů", což byl hlavní závěr vědecké zprávy hodnotící klíčový význam hmyzu v potravním řetězci, při opylování a na stavu půdy. Pokles zaznamenává víc než 40 % druhů hmyzu a celá třetina je již ohrožena.

Pozorovaný kolaps hmyzích populací je také považován za dílčí projev všeobecného úbytku přírodních druhů. Podle odborníků se nalézáme v počátcích šestého „velkého vymírání“ druhů podobného kolapsům ekosystémů známým z prehistorie, jako bylo vyhynutí dinosaurů.

"Určitě se jedná o kritickou situaci," uvedl profesor Axel Hochkirch, který se zabývá hmyzem při Mezinárodní unii pro ochranu přírody. "Je to skutečný, celosvětový a dramatický problém." Profesor Hochkirch tvrdí, že pokud kupujete biopotraviny, je jisté, že je zemědělská půda využívána méně intenzivně. Existuje mnoho studií, které dokládají, že ekologické zemědělství je pro hmyz lepší než intenzivní.

Dále se na zvýšení počtu hmyzu mohou podíle lidé, kteří mají zahrady. Stačí podniknout taková opatření jako nesekat trávník jednou za dva týdny, ale jen jednou za rok, což je obvykle dostačující. Významná je také výsadba rostlin, které jsou geograficky původní. Jedna z nedávných studií potvrdila význam zahrad a zelených ploch ve městech právě pro přežívání hmyzu.

Významně může pomoci také nepoužívat na zahradách hnojiva a pesticidy. Hnojiva jsou problémem, protože při jejich aplikaci je výsledkem hustá vegetace a ty druhy, které vyžadují více řídkou vegetaci klesají. Přestože některé druhy celosvětovému kolapsu hmyzích populací odolávají, jsou mezi nimi i druhy, které mohou lidem škodit. Mezi ně patří například komáři, kteří se naopak šíří do dalších zemí, kde šíří nemoci. Komáři jsou přizpůsobeni lidskému prostředí a také se lidskou činností šíří.

Nejdůležitějším opatřením na pomoc hmyzím populacím je přehodnocení dotací z veřejných rozpočtů poskytovaných na intenzivní zemědělství. Systém dotací je v podstatě největší hrozba pro většinu hmyzích druhů a lze řešit pouze na politické úrovni. Je potřeba změnit systém, jakým jsou zemědělci vypláceni. Na vině není farmář, ale většina viny je na aplikovaném systému dotací. Farmáři se pouze přizpůsobují režimu dotací, který je v dané zemi zaveden.

Zdroje

Plummeting insect numbers 'threaten collapse of nature'

Buy organic food to help curb global insect collapse, say scientists

Global insect decline may see 'plague of pests'

Rychlé vymírání hmyzu může přivodit globální ekologický kolaps, varují vědciKomentáře