Německo skončí s uhelnými elektrárnami do roku 2038   


26.01.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

K takto zásadnímu rozhodnutí ve sledovaných jednáních německé “uhelné komise” došlo v sobotu nad ránem. Představitelé a představitelky spolkových zemí se spolu se zástupci průmyslu, odborů a ekologických organizací po téměř dvaceti jedna hodinách závěrečného jednání dohodli na kompromisu. Jeho závěrem je, že Německo by mělo opustit těžbu a spalování uhlí v roce 2038 a pokud to půjde, tak již v roce 2035.

V západní Evropě se jedná zatím o jeden z nejpozdějších datovaných výstupů z uhelné energetiky, protože většina zemí nastavila mnohem dřívější data. Do roku 2030 se plánují rozloučit s uhlím ve Francii, Nizozemí, Velké Británii, Itálii, Portugalsku, Finsku, Rakousku, Dánsku a Švédsku. Kromě nich se ledy pohnuly také ve východní Evropě, kde se to nově týká také Maďarska a Slovenska. Takto pozdní ukončení výroby energie z uhlí v Německu, oproti ostatním progresivním zemím, je způsoben především silnou závislostí německého průmyslu na tomto fosilním palivu, které v energetickém mixu země tvoří zhruba jednu třetinu, a dále na blížícím se výstupu z jaderné energetiky, který v zemi nastane v roce 2022.

Původní návrh hájený spolkovými zeměmi, kde je silné zastoupení uhelného průmyslu, byl ukončit těžbu a spalování uhlí až v roce 2040. Zástupci uhelného průmyslu pak žádali ještě pozdější datum. Ekologické organizace naopak hájily odstavení uhelných elektráren do roku 2030. Výsledek jednání "uhelné komise" je tudíž kompromisem mezi více stranami. Komise se navíc dohodla na tom, že již v následujících čtyřech letech bude odstaveno 12 GW instalovaného výkonu uhelných elektráren, což je mnohem více, než je celkový instalovaný výkon uhelných elektráren v České republice.

Jednání “uhelné komise” od začátku provázely velké demonstrace, na nichž lidé žádali co nejrychlejší ukončení závislosti na uhlí. Největší bylo shromáždění padesáti tisíc lidí u velkolomu Hambach u Kolína nad Rýnem, kde by těžba uhlí zničila i cenný les. Právě les Hambach se stal symbolem vzdoru občanských protestů proti uhelné energetice. Rychlý konec spalování uhlí je nutný pro zastavení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni, ke kterému se státy zavázaly v Pařížské klimatické dohodě.
Česká republika je podobně jako Německo silně závislé na hnědém uhlí. To je v obou zemích, ale například také v Polsku, hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů. V Česku zatím nedošlo k tak velkému boomu obnovitelných zdrojů energie, jako u našich západních sousedů, ale uhelné elektrárny můžeme zavírat díky velkému přebytku výroby elektřiny. Podle výpočtů energetické firmy Energynautics může Česká republika odstavit uhelné elektrárny do roku 2030, pokud by využila možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Rok 2038 se může zdát jako velmi brzký termín, ve skutečnosti je to na účinný boj se změnami klimatu dosti pozdě. Jde o tvrdě vyjednaný kompromis vyhovující spíše spolkovým zemím, jejichž ekonomika je s těžbou a spalováním uhlí silně spojena. Přesto se jedná o důležitý postoj Německa s dopadem na politiku okolních zemí. Vzhledem k významu Německa může nová dohoda urychlit celkový odklon Evropy od uhlí.

Zdroje

Germany to phase out coal by 2038 in move away from fossil fuels

Do roku 2038 přestane Německo používat energii z uhlí, rozhodla uhelná komise

Německo by mělo ukončit spalování uhlí v roce 2038 či již 2035. Jde o kompromis s “uhelnými” regionyKomentáře