Nerozložitelné chemikálie ohrožují pitnou vodu   


24.02.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

V roce 2002 zvýšila francouzská nadnárodní společnost Saint-Gobain výrobu chemicky odolných tkanin, které vyráběla ve své továrně ve městě Merrimack v New Hampshire na východě USA. Brzy poté začaly obyvatele žijící v blízkosti zařízení trápit vážné zdravotní problémy.

Skupina nazvaná Občané Merrimacku za čistou vodu (Merrimack Citizens for Clean Water, MCCW) tvrdí, že lidé v jejich městě trpí ve zvýšené míře rakovinou, kardiovaskulárními problémy, autoimunitními poruchami, onemocněními ledvin a vývojovými poruchami. Navíc zde je alarmující počet dětí, které čelí vzácným a agresivním typům rakoviny uvádí MCCW. Město má přitom asi 30 000 obyvatel a nachází se hodinu severně od Bostonu.

Obyvatelé podezírali, že jejich problémy způsobuje teflon a další perfluorované uhlovodíky (PFAS) používané v tkaninách společnosti Sant-Gobainu. Podle výsledků vzorkování vody by to mohla být skutečná příčina. Úřady v rozsáhlé oblasti kolem závodu objevily 34 různých PFAS v koncentracích dosahujících až 70 000 ppt (částic na bilion). V New Hampshire je ovšem limit na obsah PFAS pro podzemní vody 12ppt.

MCCW prosazuje, aby společnost Saint-Gobain financovala úklid kontaminované oblasti, ale reakce samotné společnosti a státních úřadů jsou podle nich nedostatečné. Místní lidé se znovu a znovu ptají: "Jak se to mohlo stát? Proč se to stále děje?"

Podobné problémy se však v současnosti odehrávají na více místech po celé Americe. Obyvatelé, ekologická sdružení a úřady na různých úrovních čelí nemilé a stále rostoucí hrozbě právě v souvislosti s PFAS v oblasti veřejného zdraví. Rizikové látky jsou známy jako "nerozložitelné" kvůli své velké odolnosti vůči rozkladu a kvůli přetrvávání v životním prostředí.

Ohromný rozsah nové zdravotní krize ve Spojených státech vyšel na povrch v průběhu minulého a letošního roku. Celonárodně bylo identifikováno asi 700 míst kontaminovaných PFAS, přičemž více než 110 milionů lidí pravděpodobně pije kontaminovanou vodu. Chemické testování zjistilo vysokou hladinu PFAS v pitné vodě ve 34 hlavních amerických městech. Někteří vědci tvrdí, že téměř každý zdroj povrchové vody v zemi je kontaminován.

Nedávné chemické analýzy odhalily vysoké koncentrace PFAS v dešti, různých potravinách a kalech z čistíren odpadních vod, které se používají jako hnojivo na zemědělské půdě. Odhaduje se, že PFAS se nacházejí v krvi až 99 % amerických občanů. Navíc byly tyto chemické látky nalezeny v tělech arktických zvířat, která se nacházejí daleko od zdrojů znečištění. Stručně řečeno: je téměř nemožné uniknout nějaké úrovni kontaminace.

Ušetřena není ani Česká republika, kde již před lety byly nalezeny koncentrace PFAS ve vodních tocích environmentálním spolkem Arnika. V průzkumu, který provedla v roce 2011, zjistila, že PFAS se nacházejí v sedimentech a rybách žijících v řece Bílině, v Labi, ve Vltavě a v Lužické Nise.

PFAS nebo perfluoralkylové látky jsou skupinou asi 5 000 fluorovaných sloučenin, které se přirozeně nerozkládají a zatím není známo, jak je bezpečně likvidovat. Tyto dnes všudypřítomné sloučeniny se používají k výrobě produktů odolných vůči vodě. Běžně se vyskytují v teflonu, vodotěsných tkaninách, dentálních nitích, baleních potravin, kobercích, protipožární pěně a široké škále textilií.

PFAS jsou nebezpečné, protože jsou rozpustné ve vodě a snadno se ve vodním prostředí přemisťují. Půda je často kontaminována ze zdrojů jako skládky, vojenské základny a průmyslové zóny, ze které se tyto chemikálie dostávají do podzemních vod. Následně mohou být znečištěny studny nebo veřejné zdroje pitné vody.

Když jsou PFAS jednou vypuštěny do prostředí, nejsou dále rozloženy žádným běžným přírodním procesem - nerozpadají se na slunci ani teplem. Většinou se jen rozptýlí v prostředí a mohou se případně koncentrovat a to zejména ve vodních zdrojích.

Osoby vystavené vyššímu množství PFAS mohou čelit různým zdravotním následkům, které jsou nevratné. Tyto chemikálie jsou spojeny s problémy, které zahrnují různé druhy rakoviny, poruchy štítné žlázy, onemocnění ledvin, autoimunitní poruchy, onemocnění jater, vysoký cholesterol, vývojové problémy plodu, Parkinsonovu chorobu, onemocnění kostí a další.

Ačkoli chemický průmysl a některé úřady federální vlády Spojených států popírají, že by PFAS byly zodpovědné za zdravotní problémy, nezávislý akademický výzkumu v posledních letech tomuto tvrzení odporuje.

Zatím největší epidemiologická studie, jejímž zpracovatelem byla Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), v roce 2012 odhalila pravděpodobnou souvislost se šesti nemocemi, které postihují obyvatele Západní Virginie, kteří byli vystaveni vysokým koncentracím PFAS v pitné vodě. Viníkem byla nedaleká chemická továrna DuPont. Ačkoli chemické společnosti tvrdí, že není lékařsky dokázáno, že by PFAS přímo způsobil nějaké úmrtí, tisíce lidí kontaminovaných těmito sloučeninami zemřely na choroby, které jsou s nimi spojovány.

Odborníci tvrdí, že PFAS jsou unikátně problematické, protože se nerozkládají žádným myslitelným způsobem a dlouhodobě se usazují v lidském těle, přičemž rozsah škod, které způsobuje, je dosti neobvyklý a bezprecedentní. Společnosti vyrábějící tyto chemikálie již zavedly nové generace PFAS, o nichž tvrdí, že jsou bezpečnější a méně problematické v životním prostředí, ovšem nedávné testování zjistilo, že jsou téměř stejně nebezpečné a pravděpodobně ještě mobilnější než starší generace PFAS.

Výroba perfluorovaných uhlovodíků přes všechnu kritiku zůstává beze změny. Americké státy jako Washington, New York a New Hampshire zakázaly výrobky obsahující některé PFAS. Státy Michigan a New Jersey snížily jejich přípustné limity v pitné vodě, přesto však stále čelí kritice, protože snížily limity jen pro dvě nejběžnější sloučeniny PFAS. Bez výraznější regulace zůstává dalších téměř 5 000 chemikálií v této skupině. Očekává se však, že v roce 2020 bude ve spojených státech schváleno více právních předpisů ohledně PFAS.

Česká legislativa je v řešení otázky perfluorovaných uhlovodíků ještě problematičtější, protože prakticky neexistuje použitelná limitní hodnota pro povrchové a podzemní vody. Otázka PFAS tak bude další výzvou pro zákonodárce a to na celoevropské úrovni, kde se již o omezeních jedná. Navíc se ukazuje, že bude potřeba zvolit mezinárodní přístup zařazením PFAS mezi látky regulované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech podobně jako DDT, PCB nebo dioxiny.

Zdroje

Pain, cancer, death: Michigan families devastated by toxic chemicals in their water

The ‘forever chemicals’ fueling a public health crisis in drinking water

Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and Your Health

Short-chain and long-chain PFAS show similar toxicity, US National Toxicology Program saysKomentáře