Pandemie je příležitost k překonání environmentální krize   


09.05.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Přestože infekční choroby se vyskytovaly po celou existenci lidstva, expanze průmyslové civilizace zvýšila riziko jejich vzniku a šíření. Dopady pandemie na lidskou společnost jsou obrovské. Doposud zemřelo 275 000 lidí a více než čtyři miliony se nakazily, přitom opatření se dotkla téměř každého člověka na planetě.

Pandemie nemoci Covid-19 je příznakem globalizované ekonomiky a signálem, že současný stav by se měl změnit. Krátkodobá nouzová opatření k zamezení šíření viru mají mnohdy pozitivní dopad na zdecimované světové ekosystémy. Krize může být příležitostí a přijetí některých ze současných opatření natrvalo by mohlo odvrátit nejhorší scénáře klimatických změn a pomoci udržet planetární podmínky, na které je lidstvo ještě přizpůsobeno.

Průmysl je možné omezit

Zpomalení ekonomiky omezilo emise skleníkových plynů. Pandemie zpomalila průmyslovou výrobu, podnítila delší pracovní volno a zavedla cestovní omezení, což vedlo k nižším emisím uhlíku. Jen v Číně byly po určitou dobu sníženy celkové emise uhlíku o jednu čtvrtinu. Snížení produkce znamená, že se po celém světě přepravuje méně materiálů a také méně jednorázových výrobků končí na skládkách.

Neřízený ekonomický propad globální ekonomiky, kterou pandemie způsobila by mohl poškodit živobytí nebo životní úroveň miliard lidí. Je však možné provádět taková opatření stabilním způsobem a vytvářet společnost méně závislou na průmyslové výrobě, které nejen chrání živobytí, ale současně zvyšují blahobyt občanů. Tento názor představují zastánci takzvané nerůstové ekonomiky.

Pandemie má v důsledku ohrožení veřejného zdraví virem za následek velmi náhlé snížení průmyslové výroby, ale také umožňuje představit si, že v reakci na mimořádnou situaci je možné žít jinak. Snížení průmyslové produkce je totiž prostředkem k regeneraci globálních ekosystémů, ale také lidského zdraví. Výzkumníci z Harvardovy univerzity v podrobné studii doložili, že znečištění ovzduší prachovými částicemi zvyšuje pravděpodobnost úmrtí na nemoc Covid-19. Data o kvalitě vzduchu mohou dle vědců také zefektivnit boj proti šíření viru.

Řízení poklesu poptávky po plavbách a letech

Pobyt na výletní lodi Diamond Princess, která byla kotvená v karanténě z důvodu šíření viru na její palubě, se pro její pasažéry proměnil z pohodové dovolené na horor. Plavba na výletních lodích se stal jednou z posledních možností zážitků, o kterých lidé sní. Současně poklesly rezervace plaveb na výletních lodích o desítky procent.

Výletní lodě vypouštějí extrémní množství znečištění v mnoha zranitelných ekosystémech, jako jsou Arktida, Karibské moře nebo Galapágy. Lodě spalují jedno z nejšpinavějších paliv na světě. Evropská flotila jediné z velkých výletních společností Carnival Corporation způsobuje větší znečištění ovzduší než všechna evropská auta. Pokles rezervací tohoto naprosto zbytečného odvětví je pro planetu velmi prospěšné.

Podobně poklesla také letecká doprava s odhadovanými náklady v desítkách miliard dolarů jen v letošním roce. Aktivisté mnoho let neúspěšně požadovali omezování letecké dopravy z důvodu dopadů na světové klima. Šíření pandemie je skutečnou silou snižující míru letecké dopravy, kterou zákonodárci dosud nevynucovali. Dopady na cestování přitom nemusí být jen krátkodobého charakteru, protože právě kvůli letecké dopravě se virus bleskurychle rozšířil po celém světě. To co před sto lety v případě španělské chřipky trvalo roky, v případě Covid-19 trvalo jenom pár měsíců.

Budování a posilování místních ekonomik

Stále více obyvatel planety žije ve městech a konzumuje potraviny, které se vyrábějí průmyslově v jiných částech světa. Intenzivní výroba potravin a jejich neustálá přeprava zvyšuje pravděpodobnost šíření chorob. Navíc úbytek přírody a rozšiřování monokultur pak umožňují větší šíření patogenů. Současná krize ukazuje, jak nejistá je globalizovaná ekonomika, na které životně závisíme. Přerušení dodávek paliva do urbanizovaných oblastí by znamenalo, že současně dojdou během několika dní potraviny.

Posílení lokální produkce potravin, by nejen snížilo emise uhlíku, ale také naši závislost na složitém a nejistém toku globální produkce. Navíc by nás učinilo mnohem šťastnějšími, protože současný ekonomický model pouze maximalizuje spotřebu a práci, přičemž vytváří řadu nových rizik, jako jsou obezita, deprese nebo sebevraždy.

Udržitelná lokální ekonomika by znamenala, že lidé budou méně pracovat a dojíždět, více se zapojí do svých komunit, budou pěstovat jídlo v blízkosti místa, kde žijí, a budou trávit více času s přáteli a rodinou. Více lokální a diverzifikované ekonomiky by ponechaly více bohatství v komunitách místo toho, aby je posílaly nadnárodním korporacím. Dále by lokální ekonomiky podpořily obživu lidí vytlačených z pracovních míst z důvodu mechanizace a centralizace výroby.

Ukončení obchodu s volně žijícími zvířaty

Kalamitní úbytek divokých druhů živočichů představuje další velkou hrozbou pro přežití lidstva. Každý vyhynulý druh je nenahraditelnou ztrátou. V lednu letošního roku po vypuknutí pandemie Covid-19 zakázala Čína obchodovat s volně žijícími druhy zvířaty na trzích, v supermarketech, v restauracích a na platformách elektronického obchodování.

Přenosu viru na člověka a propuknutí pandemie pravděpodobně začalo právě na trhu ve Wu-chanu, kde se prodávala také divoká zvířata. Zejména luskouni a netopýři jsou pokládáni za možného hostitele viru před tím, než přeskočil na lidi. Luskouni jsou výjimeční živočichové - jediní savci se šupinami. Současně jsou také velmi ohrožení nelegálním obchodem se zvířaty, protože se používají v čínské tradiční medicíně. Důsledné vynucování zákazu obchodu s volně žijícími živočichy, jako jsou luskouni, by pomohl nejen ohroženým populacím divokých zvířat, ale také by se snížila možnost přenosu zvířecích virů na člověka.

Ukončení krutého průmyslového zemědělství

Velkochovy, ve kterých jsou ročně vychovány miliardy zvířat v krutých, stísněných a nehygienických podmínkách, jsou ideálním místem pro šíření a přenos infekčních chorob. Epidemie prasečí chřipky se v roce 2009 vynořila z velkochovu prasata v mexickém Veracruzu, kdy krom šíření mezi zvířaty došlo také k přenosu na lidi.

Průmyslově chovaná zvířata žijí ve podmínkách neumožňujících naplnění ani nejzákladnějšího přirozeného chování. Vzhledem k počtu chovaných zvířat a míře jejich utrpení jsou průmyslové farmy tou největší krutostí páchanou na zvířatech. Chceme-li zabránit vzniku nových nebezpečných virů, měly by být průmyslové farmy trvale zrušeny. Dokud nebudou odstraněny velkochovy s miliony zvířat, budou znovu a znovu vznikat nové a potenciálně nebezpečné choroby přenosné na člověka.

Budoucnost je v našich rukou

Nejlepším způsobem, jak zabránit pandemiím, není izolace, mytí rukou nebo nošení roušek, ale upouštění od současného průmyslového systému výroby a spotřeby a jeho nahrazení novými odolnějšími strukturami, které dávají přednost přírodě a planetě. Představme si svět, kde neexistuje průmyslové zemědělství a obchod s volně žijícími zvířaty, kde není ekonomický růst hlavním indikátorem prosperity a výroba potravin je v našich rukou a nikoliv v rukou velkých agro-korporací.

Pandemii Covid-19 a ekologickou krizi můžeme vidět jako příznaky stejného neudržitelného ekonomického systému. Kroky, které je třeba podniknout, abychom z dlouhodobého hlediska omezili šíření epidemií, jsou stejné kroky, které musíme podniknout, abychom vyřešili ekologickou krizi. Pandemie Covid-19 je důležitým signálem toho, že lidské zdraví nelze léčit nezávisle na zdraví přírodního světa, obojí je neoddělitelně spojeno.

Zdroje

Coronavirus, synchronous failure and the global phase-shift

5 ways coronavirus could help humanity survive the ecological crisis

Coronavirus Casts A Pall Over Cruise Industry At Height Of Booking Season

The impact of industrial activities on vector-borne disease transmission

Znečištěné ovzduší zvyšuje pravděpodobnost úmrtí na Covid-19, dokládá studieKomentáře