Planeta se díky úbytku znečištění opět nadechla   


23.03.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Přestože na lidské plíce má koronavirus zhoubný efekt, planetárním plicím se zjevně ulevilo. Opatření, která mají zabránit dalšímu šíření pandemie, mají nebývale pozitivní vliv na životní prostředí. Světová média přinášejí stále nové zprávy o tom, jak omezení běžných lidských aktivit snížilo znečištění oxidů dusíku a skleníkových plynů.

Jako první byl pozorován pozitivní vliv na čistotu ovzduší v důsledku opatření proti šíření viru ve střední Číně, odkud se virus začal šířit do celého světa. Na svých stránkách to v únoru zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a představil satelitní snímky ukazující pokles znečištění, který je spojen s útlumem průmyslové výroby v důsledku opatření proti pandemii koronaviru.

Vědci z NASA uvedli, že snížení hladiny oxidu dusičitého, zdraví škodlivého plynu vypouštěného z motorových vozidel, elektráren a průmyslových provozů, bylo nejprve patrné v okolí města Wu-Chan, které je prvotním ohniskem pandemie.

Dvě mapy ukazují hodnoty oxidu dusičitého na území Číny před opatřeními proti koronaviru (od 1. do 20. ledna) a během opatření (10. až 25. února). Znatelný pokles tudíž nastal potom, kdy čínské fabriky přestaly vyrábět v důsledku zavedených omezení. Peking ve snaze zastavit epidemii dal do karantény celá města, omezil dopravu a prodloužil pracovníkům volno, které si v lednu Číňané užívají u příležitosti oslav lunárního Nového roku.

"Je to poprvé, kdy jsem v tak široké oblasti viděl takový dramatický pokles znečištění v důsledku konkrétní události," řekl Fei Liu, výzkumník kvality ovzduší v NASA. Liu uvedl, že během hospodářské recese, která začala v roce 2008, došlo v několika zemích k poklesu atmosferických koncentrací oxidu dusíku, avšak tehdejší pokles byl jen velmi pozvolný.

Itálie se stala další zemí, kde udeřil nejen smrtící vir, ale kde se opatření projevila ve snížení koncentrací oxidu dusičitého. O zlepšení ovzduší na severu Itálie informovala Evropská kosmická agentura (ESA), která 13. března sdílela video, které odhalilo významný pokles koncentrací oxidu dusičitého.

Animace ve zveřejněném videu ukazuje úroveň emisí mezi 1. lednem a 11. březnem 2020. Snížení je extrémně rychlé a obzvláště patrné ve dnech, které se časově shodují s opatřeními omezujícími vnitrostátní mobilitu a celá hospodářská odvětví.

Uvedená data byla získána ze satelitu Copernicus Sentinel-5P, který sleduje širokou škálu znečišťujících látek. Tento satelit určený k monitorování atmosféry je jeden z nejpřesnějších nástrojů, které měří znečištění ovzduší z vesmíru.

Úbytek emisí oxidu dusíku není jediným pozitivním důsledkem boje s pandemií, ale podobný pokles byl zaznamenán také u emisí nejvýznamnějšího skleníkového plynu - oxidu uhličitého. Útlum průmyslové výroby v Číně snížil poptávku po energii, což se zase projevilo snížením emisí oxidu uhličitého o zhruba 100 milionů tun za pouhé dva týdny. Stejné množství emisí oxidu uhličitého vyprodukuje celá Česká republika za jeden rok.

Odhady pocházejí z analýzy britské environmentální skupiny Carbon Brief, která tvrdí, že čínská opatření proti šíření koronaviru neúmyslně ukázala, že lze snížit emise oxidu uhličitého a současně vyčistit vzduch a to jen při malém omezením ekonomického růstu.

Zmíněná analýza nejprve sečetla uhlíkové emise vypuštěné během dvou týdnů začínajících 10 dní po zahájení oslav Čínského nového roku. Autoři následně výsledek srovnali se stejným časovým obdobím v předchozích pěti letech. Během těchto dvou týdnů v roce 2019 vypustila Čína 400 milionů tun oxidu uhličitého. Letošní číslo je však zhruba jen 300 milionů tun oxidu uhličitého.

Čínská ekonomika a průmyslová výroba se v tomto období prakticky zastavila, protože vláda se snažila zastavit šíření smrtícího koronaviru. Přestože se jako důkaz poklesu emisí mohly jevit především fotografie prázdných čínských městských center a veřejné dopravy, ve skutečnosti čínské energetické spotřebě výrazně dominuje průmysl. Snížení uhlíkových emisí je tudíž větším dílem důsledkem nižší produkce ropných rafinérií a nižší spotřeby uhlí pro výrobu energie a oceli.

Pokud by takový trend letos pokračoval také v dalších postižených zemích, je možné, že povede k prvnímu poklesu globálních emisí oxidu uhličitého od finanční krize v roce 2008. Právě zpomalení uhlíkových emisí by mohlo zajistit čas na systémová opatření v oblasti ochrany klimatu.

Vlády mnoha států už v reakci na pandemii nařídily stovkám milionů lidí omezit školní výuku, pořádání veřejných akcí, dojíždění do práce nebo na nákupy. Desítky tisíc letů byly zrušeny. Náboženští představitelé nevedou mše. V některých zemích byly uzavřené továrny a některé další země tato opatření zvažují.

Pandemie stejně tak narušila některé událostí souvisejících s průmyslem fosilních paliv. Švýcarský zákaz všech veřejných shromáždění vedl ke zrušení Ženevské automobilové show. V americkém Houstonu bylo zrušeno CeraWeek, což je každoroční shromáždění vedoucích představitelů ropného průmyslu. Podobně dopadla také velká cena Formule 1 v Šanghaji.

Celosvětový letecký provoz se jen během února snížil o 4,3 %, protože byly zrušeny desítky tisíc letů do zasažených oblastí. Během března pak došlo k ještě radikálnějšímu omezení leteckého provozu, který postihl prakticky celý svět. Lze očekávat, že tento stav vydrží v letecké dopravě ještě měsíce, protože státy budou možnost opět cestovat přes hranice zavádět jen pozvolna. Stav povede k dlouhodobému poklesu letecké dopravy, což byl ještě loni jeden z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů.

Je příliš brzy na to říci, zda bude pandemie tlačit globální emise oxidu uhličitého dolů dlouhodobě a pomůže udržet globální oteplení na relativně bezpečné úrovni pod 1,5 ° C oproti úrovni před industrializací. Bude to záležet na tom, jak se bude pandemie šířit a na tom, zda budou vlády prodlužovat bezpečnostní opatření. Současné události jsou dokladem, že když vlády skutečně registrují krizovou situaci, jsou schopné okamžitě zavést opatření odpovídající hrozbě. Je na čase zavést podobná opatření také pro záchranu klimatu.

Zdroje

La tierra se tomó un respiro, y baja la contaminación ambiental

Empty Cities and Stalled Industrial Production, New Analysis Shows Coronavirus Has Cut China's Carbon Emissions by 100 Million Metric Tons

Dramatic fall in China pollution levels ‘partly related’ to coronavirus

Coronavirus could cause fall in global CO2 emissionsKomentáře