Třetina himalájských ledovců je odsouzena k zániku   


10.02.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Nejméně třetina velkých ledových polí v asijském horském pásu je odsouzena k roztátí v důsledku klimatických změn, což bude mít vážné důsledky pro téměř dvě miliardy lidí. Tvrdí to nová vědecká zpráva.

Dokonce pokud by se podařilo dramaticky a rychle snížit emise uhlíku a dosáhli bychom omezení globálního oteplení na pouhých 1,5 ° C, do roku 2100 zanikne 36 % ledovců v oblasti Himalájí. Pokud emise sníženy nebudou, zaniknou podle zprávy dvě třetiny ledovců.

Horské ledovce jsou pro 250 milionů lidí, kteří žijí v regionu Hindůkuš a Himalájí, nepostradatelným zdrojem vody, navíc dalších 1,65 miliardy lidí závisí na velkých řekách, které proudí z horských vrcholů do Indie, Pákistánu, Číny a dalších lidnatých oblastí.

"Jedná se o bezprecedentní klimatickou krizi," řekl Philippus Wester z Mezinárodního centra pro integrovaný horský rozvoj (Icimod), který výzkum vedl. "V těch nejlepších možných světech, kdybychom si v boji proti změně klimatu vedli opravdu ambiciózně, bychom ztratili třetinu ledovců. To pro nás bylo šokující zjištění. "

Navzdory tomu, že je region Hindukůš a Himalájí velmi lidnatý, nezískal tolik pozornosti jako jiné oblasti postižené změnou klimatu: nízko položené ostrovní státy a Arktida. Na vědeckém výzkumu pracovalo více než 200 vědců po dobu pěti let, přičemž dalších 125 odborníků jejich práci přezkoumalo. Až donedávna byl přitom dopad změny klimatu na led v region Hindukůš a Himalájí značně nejasný.

Oblast Hindukůš a Himalájí se táhne z Afghánistánu až do Barmy. Region je někdy nazýván "třetím pólem" planety, ve kterém je uloženo více ledu než kdekoli jinde na zemi krom Arktidy a Antarktidy. Globální nárůst teploty o pouhých 1,5 ° C oproti předindustriální úrovni vyžaduje snížení emisí na nulu do roku 2050. To je navíc z mnoha důvodů velmi optimistický scénář, který podle zprávy povede ke ztrátě třetiny horského ledu. Pokud by globální teplota stoupla o 2 ° C, do roku 2100 by se rozpustila zhruba polovina zdejších ledovců.

Od sedmdesátých let v regionu Hindůkuš a Himalájí zmizelo v důsledku vzrůstu teploty zhruba 15 % ledu. Horský pás Hindůkuš a Himalájí má délku 3500 kilometrů a dopad vzrůstu teploty se mění dle místa. Některé ledovce v Afghánistánu a v Pákistánu jsou stabilní a několik z nich dokonce objem ledu zvyšuje, pravděpodobně kvůli vyšší oblačnosti, která stíní před sluncem a mění větry, které přinášejí více sněhu. Ale také ty by měly v důsledku vzrůstu teploty začít v budoucnu tát.

Tající ledovce do roku 2050 až 2060 zvýší průtok řek, čímž se zvyšuje riziko, že jezera ve vysokých nadmořských výškách protrhnou břehové hráze a zaplaví níže položené komunity. Od šedesátých let mát začít průtok v řekách klesat. Nejvíce budou postiženy středoasijské řeky jako je Indus.

Malé průtoky sníží výkon vodních elektráren, které generují velkou část elektrické energie v postiženém regionu. Nejzávažnější dopady ale pocítí zemědělci v podhůří a v nivách řek, kteří závisí na pravidelných průtocích vody v řekách.

Změny v jarním tání již nyní způsobují, že průtoky v řekách klesají právě v době před monzunem, kdy zemědělci vysazují plodiny. Ještě horší skutečností je, že se také monzun stává stále více nepravidelnější. Stoleté povodně se začínají vyskytovat každých 50 let.

Nová zpráva poukazuje také na to, jak jsou klimatickou katastrofou zranitelní místní lidé, z nichž žije jedna třetina za méně než 1,90 dolaru denně, daleko od jakékoliv pomoci. Navíc politické napětí mezi některými sousedícími zeměmi, jako jsou Indie a Pákistán, by mohlo být zdrojem budoucích konfliktů.

Zdroje

A third of Himalayan ice cap doomed, finds report

Report Finds That a Third of the Himalayan Ice Cap Is Doomed

A third of Himalayan ice cap doomed, finds report

https://www.thegef.org/news/danger-himalayas-risks-climate-changeKomentáře