Živočišné druhy ohrožené australskými požáry   


20.01.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Pokračující australské požáry zahubily velké množství divokých zvířat a uvedly v ohrožení mnoho druhů savců, ptáků, plazů a hmyzu. Při požárech dle některých odhadů zemřela více než miliarda volně žijících zvířat, pokud nejsou započteny ryby, žáby, netopýři a hmyz. 

Australská vláda již na pomoc na záchranu a ochranu volně žijících živočichů, které jsou zasaženy krizí, uvolnila desítky milionů australských dolarů. Skupiny na ochranu životního prostředí zase zveřejňují seznamy živočišných druhů, o které mají bezprostřední obavy. Seznam ovšem nemůže pojmout všechny skutečně ohrožené druhy, protože není zatím jasný obraz o rozsahu a dopadu požárů na život ekosystémů. Zatím je známá pouze špička ledovce. 

Některé z druhů, o které se dnes odborníci obávají najdete v tomto výčtu:

Kakadu hnědohlavý (poddruh z ostrova Kangaroo)

Ostrov Kangaroo je domovem jedinečného poddruhu kakadu hnědohlavého. Panují velké obavy, že rozsáhlé oblasti jeho důležitého prostředí shořely při požárech, které zničily dvě třetiny zmíněného ostrova. Zejména existují obavy o hnízdní stanoviště těchto papoušků. Dvě desítky let práce na záchraně populace na ostrově Kangaroo přinesla nárůst jedinců ze 150 kusů v 90. letech 20. století až na 400 v období před požáry. Předběžná analýza naznačuje, že 50–60% jejich přirozeného ekosystému shořelo.

Vakomyš Aitkenova

O budoucnost existence vakomyši Aitkenovy žijící také jen na ostrově Kangaroo existovaly obavy ještě před požáry. Jedná se o malého vačnatce, který se v Austrálii nenašel nikde jinde. Druh je dle národních zákonů o životním prostředí uveden jako ohrožený a existují obavy, že oheň zvířata zcela vyhubil. Ekologové popisovali, že kamery zřízené k jejich monitoringu v přirozeném prostředí se během požárů roztavily.

Koala

Na klíčových lokalitách koaly medvídkovité v severním Novém Jižním Walesu vypukly požáry v říjnu a listopadu. Další požáry ve východním Gippslandu ve Viktorii vypálily oblasti australské buše, kde se koala také nachází. Kromě toho byl ve 20. letech 20. století tento druh vysazen také na ostrově Kangaroo. Tento ostrov je navíc domovem jediné australské populace koaly, která není nakažena chlamydiemi. Odhaduje se, že při katastrofě zahynuly tisíce jedinců koaly. Dobrou zprávou je, že jsou některé populace koaly, které požáry vůbec nezasáhly.

Myška hastingská

Myška hastingská je malý hlodavec, který byl podle národních zákonů o životním prostředí ohrožen, již dříve než jeho stanovištěm nacházejícím se v severním Novém Jižním Walesu prošel oheň. Je to jeden z druhů, který budou chtít odborníci vyhodnotit, protože stále není známo, jak reaguje na požáry. Existují další populace tohoto druhu mimo Nový Jižní Wales, které zasáhly požáry, a dopad na jeho stanoviště byl v této oblasti považován za významný.

Medosavka žlutočerná

Odborníci se obávají, že požáry v Novém Jižním Walesu zničily klíčová stanoviště obsazená kriticky ohroženou medosavkou žlutočernou. Před požáry zbývalo ve volné přírodě zhruba 400 jedinců tohoto opeřence. Předběžná analýza dle Birdlife Australia naznačuje, že stanoviště v Lake Cathie a Dunbogan bylo zasaženo požáry.

Scink leuraenský

Tento ohrožený plaz je unikátem Modrých hor, kde oheň spálil většinu oblasti, která je součástí světového přírodního dědictví UNESCO. Požáry zde zničily velké plochy obývané tímto druhem scinka.

Klokan skalní

Klokan skalní je na národní úrovni uveden jako zranitelný druh. Když požáry vypálily původní vegetaci, snížily se dostupné zdroje potravy pro přeživší zvířata, což může být kritické pro druhy jako klokan skalní. Národní parky Nového Jižního Walesu a Agentura pro ochranu přírody shazují mrkev a sladké brambory pro klokany skalní v některých oblastech, jako jsou údolí Capertee a Wolgan nebo národní park Yengo.

Paropucha corroboree

Požár v oblasti Dunns Road v Novém Jižním Walesu prošel horskou oblastí v národním parku Kosciuszko. Severní část pohoří je útočištěm paropuchy corroboree, která je kriticky ohrožena.

Klokan quokka

Požár v Stirling Range v západní Austrálii zničil klíčové pevninské stanoviště klokana quokka. Zatímco má tento druh klokana své stanoviště především na ostrově Rottnest, jeho pevninský areál výskytu utrpěl v důsledku požárů velký zásah. V důsledku požárů jsou tato zvířata také  zranitelnější vůči dravcům, jako jsou lišky a kočky.

Papoušek zemní západní

Kriticky ohrožený papoušek zemní západní je jedním z australských druhů, kterým hrozí vyhynutí. Ve volné přírodě zbylo méně než 150 jedinců a hlavní hrozbou pro přeživší jedince tohoto druhu  v národním parku Cape Arid jsou požáry. Požár, který se zde odehrál před Vánocemi, se zastavil těsně před stanovištěm papouška, ale odborníci se obávají, že je jen otázkou času, než oheň přejde i skrze tuto oblast.

Střízlíkovec východní

Střízlíkovec východní žije v malé a zmenšující se části severovýchodního Nového Jižního Walesu a jihovýchodního Queenslandu. Odhaduje se, že před letošními požáry zůstalo v divočině méně než 50 jedinců. Jeho stanoviště se zmenšilo od 80. let 20. století o více než 50 % a je dnes kriticky ohrožený. Experti z Birdlife Australia uvedli, že některé z jeho stanovišť v Queenslandu byly při požárech zničeny, ale je příliš brzy odhadovat, co se stalo s jeho útočištěm v Novém Jižním Walesu. Každopádně při tak malé populaci je ztráta jakéhokoli stanoviště a jednotlivců závažná. 

Vakovec létavý

Požáry v Novém Jižním Walesu a ve Viktorii spálily velké oblasti obývané tímto malým vačnatcem. Vakovci létavý jsou podle australských zákonů o životním prostředí uvedeni jako zranitelní a tento druh trpěl poklesem populace již před požáry. Odborníci říkají, že požáry ještě zvyšují tlak na tento druh.

Některé ekosystémy se budou schopny zotavit za několik let, u jiných to bude trvat desetiletí a u některých více než století. Některé se pak možná nikdy nevrátí k předešlému stavu. Aby se mohl precizně posoudit dopad nedávných australských požárů, bude muset proběhnout, až to bude bezpečné, průzkum v zasažených oblastech. Bohužel stále hrozí, že některé z již spálených oblastí mohou kvůli dopadům klimatické změny v blízké budoucnosti znovu shořet.

Zdroje

Kangaroo Island bushfires: grave fears for unique wildlife after estimated 25,000 koalas killed

A billion animals: some of the species most at risk from Australia's bushfire crisis Komentáře